Zastosowanie nowoczesnych technik radioterapii w leczeniu odosobnionego guza włóknistego lewego oczodołu – opis przypadku i przegląd literatury


Ryc. 1. Mapa rozkładu dawki 7 Gy podanej w pierwszym etapie leczenia z zastosowaniem techniki stereotaktycznej. Obok histogram rozkładu dawki. Kolorem różowym oznaczono obszar guza – 100% dawki zadanej